Оголошується конкурс на заміщення посади – директора Комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 3

Відділ культури Сумської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади – директора Комунального закладу Сумської міської ради – Сумської дитячої музичної школи № 3 (м. Суми, вул. Шевченка, 16).

Конкурс оголошується відповідно до вимог Законів України «Про культуру» та «Про освіту», на виконання рішення Сумської міської ради від 05 жовтня 2016 року № 1157-МР «Про запровадження контрактної форми роботи для керівників закладів культури комунальної форми власності Сумської міської ради, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради».

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

  • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
  • стаж роботи в галузі культури не менше трьох років;
  • володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у  конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копії документів про вищу освіту;
  • два рекомендаційні листи довільної форми;
  • мотиваційний лист довільної форми;
  • програма розвитку закладу на один і п’ять років.

Зазначені документи надаються до Відділу культури Сумської міської ради (вул. Горького, 21, каб. № 317, тел.: 66-99-04) у друкованому та електронному вигляді.

Контактна особа Вдовенко Олена Михайлівна.

Перелік документів, є вичерпним.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 02 листопада 2020 року

Дата закінчення приймання документів: 01 грудня 2020 року.

Інформація про заклад

Зразок заяви претендента на посаду

Оголошення про формування конкурсної комісії

Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії

Положення про порядок проведення конкурсу

Типова форма контракту

Панорама міста